A A English | Cymraeg

Cerdyn Adnodd Diogelwch Plant Cymru 2012

06.06.12


Cerdyn Adnodd Diogelwch Plant Cymru 2012

Mae’r cardiau hyn yn rhoi gwybodaeth am bolisïau a deddfwriaeth diogelwch plant yng Nghymru yn ogystal â chymariaethau â mesurau atal anafiadau plant ledled Ewrop.  Mae’r cerdyn yn cael ei gynhyrchu fel rhan o brosiect Ewropeaidd gan Gynghrair Diogelwch Plant Ewrop. Plant yng Nghymru sy’n cynrychioli Cymru ar y Gynghrair ac a fu’n gyfrifol am goladu llawer o’r wybodaeth mewn perthynas â Chymru.


Cerdyn Adnodd Diogelwch Plant Cymru 2012 Cover