A A English | Cymraeg

Canllaw Gofal gan Berthnasau i Gymru

20.11.14


Canllaw Gofal gan Berthnasau i Gymru

Bwriad y canllaw hwn, a noddir gan Lywodraeth Cymru, ac a ddatblygwyd gan Plant yng Nghymru, yw cynnig gwybodaeth i ofalwyr sy’n berthnasau. Enw arall ar ofalwyr sy’n berthnasau yw teulu a ffrindiau sy’n ofalwyr. Y nod yw cynnig canllaw cam wrth gam trwy’r broses o ddod yn ofalwr sy’n berthynas, a chyfeirio at y gwasanaethau sy’n gallu cynnig cyngor, cefnogaeth a chymorth.


Canllaw Gofal gan Berthnasau i Gymru Cover