A A English | Cymraeg

Cadw mewn cysylltiad â’ch teulu

12.02.20


Cadw mewn cysylltiad â’ch teulu

Os ydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc mewn gofal, mae gennych chi hawl i ddweud beth hoffech chi ei weld yn digwydd pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud ynghylch pa mor aml rydych chi’n gweld eich teulu biolegol. Gallai hynny gynnwys gweld neu siarad â’ch rhieni biolegol, brodyr a chwiorydd, modryb neu ewythr, cefnder neu gyfnither – unrhyw un sy’n bwysig i chi yn eich bywyd.

Bydd y canllaw yma’n eich helpu i ystyried pwy sy’n bwysig i chi a pha mor aml rydych chi eisiau eu gweld nhw. Bydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y gyfraith, eich hawliau, a beth i’w wneud os ydych chi’n anfodlon ar unrhyw benderfyniadau. Rydyn ni’n gwybod bod hwn yn fater pwysig iawn i lawer o blant a phobl ifanc ledled Cymru.


Cadw mewn cysylltiad â’ch teulu Cover