A A English | Cymraeg

Ein Ymatebion

Y mae Plant yng Nghymru yn ymateb i ystod eang o ymgynghoriadau ar ran ein haelodau. Y mae manylion ynglŷn ag ymatebion i ymgynghoriadau a gwblhawyd gan Plant yng Nghymru yn cael eu darparu isod:

 

04.05.13

The Development of a National Standards and Outcome Framework for Children and Young People’s Advocacy Services in Wales – May 2013

This is Children in Wales’ resonse to the Welsh Government…


03.05.13

Cymru a’r UE: Partneriaeth ar gyfer Swyddfa a Thwf – Cronfeydd Strwythurol Ewrop 2014-2020 – Ebrill 2013

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


25.03.13

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Mawrth 2013

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i graffu cyfnod 1 Cynulliad…


04.02.13

Mesur tlodi plant: Ymgynghoriad ar fesurau tlodi plant gwell – Chwefror 2013

Dyma ymateb Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth…


07.01.13

“Pan Fydda i’n Barod”: Cynllunio’r Broses o Bontio i Fyd Oedolion ar gyfer y Sawl sy’n Gadael Gofal, Rhagfyr 2012

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


04.03.11

Toiledau Ysgol – Canllawiau Arfer Gorau ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Uwchradd yng Nghymru, Mawrth 2011

Dyma ymateb Plant yng Nghymru hi’r Ymgynghoriad ynghylch Toiledau Ysgol…


15.10.10

Pwyllgor Cyfle Cyfartal: Hygyrchedd gwasanaethau trafnidiaeth ar gyfer pobl anabl yng Nghymru

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyfle Cyfartal i effaith polisi Llywodraeth Cymru ar hygyrchedd gwasanaethau trafnidiaeth ar gyfer pobl anabl yng Nghymru.


10.06.08

Yr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo: Cadw Plant yn Ddiogel rhag Niwed

This is Children in Wales’ response to the Border & Immigration Agency’s consultation on a draft code of practice for safeguarding children.