A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

02.12.19

Rhaglen newydd gan Academi Prydain yn ail-fframio dadleuon polisi cyhoeddus plentyndod

Mae rhaglen newydd gan Academi Prydain yn ceisio ail-fframio’r ffordd…


28.08.19

Merched yn y DU yn poeni am yr amgylchedd, mynediad i fannau awyr agored, bywydau hapusach ar-lein a bwlio ar-lein, 28/08/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Yn ôl Arolwg o Agweddau Merched gan Girlguiding UK, mae…


13.08.19

Adroddiad Blynyddol Dechrau’n Deg Ebrill 2018 – Mawrth 2019, 07/08/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Dechrau’n Deg ar…


13.08.19

‘Cadw’n Ddiogel?’ Angen gwell cefnogaeth ar gyfer plant sydd mewn perygl o ddioddef ecsbloetio rhywiol, 09/08/2019 [C]

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd yn dangos bod angen…


30.07.19

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar: Pwysigrwydd Ansawdd, 17/07/2019 [C]

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi’r ail mewn…


14.11.18

Archwilio ymatebion banciau bwyd Cymru i dlodi mislif, 25/10/2018 [C]

Mae gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru wedi cynnal darn…


17.10.18

Llesiant Cymru 2017-2018: Beth ydym yn ei wybod am lesiant plant? 20/09/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol Llesiant Cymru, diweddariad…


11.07.18

‘Peidiwch â Dal yn Ôl’: Adroddiad newydd ar bontio i oedolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru, 11/07/2018 [C]

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, wedi cyhoeddi ei hadroddiad…


09.07.18

Research Briefing: Brexit Update, 09/07/18 [W]

The Research Service of the National Assembly for Wales has…


09.07.18

Briffiad Ymchwil: Diweddariad ar Brexit, 09/07/18 [C]

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynhyrchu diweddariad ar…