A A English | Cymraeg

Dogfennau Strategaeth

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn â dogfennau strategaeth a chynlluniau gweithredu. Y mae’r dogfennau yn amlinellu strategaeth y llywodraeth parthed amryw o wahanol faterion.

04.10.17

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl 2017-21, 04/10/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun gweithredu ar gyfer addysg…


19.12.16

Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb 2016–2020, 19/12/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Chynllun Cydraddoldeb Strategol ac…


03.04.14

Cynllun y Trydydd Sector, 31/01/14 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu Cynllun Trydydd Sector newydd. Mae’r…


26.02.14

Strategaeth gwaith ieuenctid genedlaethol Cymru, 20/02/14 [W]

Dyma’r strategaeth newydd ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru, o 2014-18.


25.02.14

Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol, 17/02/14 [C]

Dyma fframwaith Llywodraeth Cymru am wella ysgolion. Mae’n amlinellu cynlluniau…


04.02.14

Datganiad polisi am sgiliau, 30/01/14 [C]

Dyma strategaeth deng mlynedd Llywodraeth Cymru i wella lefelau sgiliau ymhlith y sawl dros 16 oed.


08.01.14

Cyllideb Derfynol 2014-15, 03/12/2013 [C]

Mae cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 wedi cael ei chyhoeddi.


07.06.13

Datganiad lles ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth, 16/04/13 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu datganiad sy’n nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflawni lles ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth.


13.05.11

Y Daith Hyd Yma, 30/03/11 [C]

Dyma ddiweddariad i’r agenda polisi ar gyfer plant anabl ‘Ar y Trywydd Iawn’, a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2008.


04.03.08

‘Cyffuriau: diogelu teuluoedd a chymunedau’ – Strategaeth 2008-2018, 03/03/08 [C/Ll/GI/A]

The Home Office has published its drugs strategy which aims to restrict the supply of illegal drugs and reduce the demand for them. It focuses on protecting families and strengthening communities.