A A English | Cymraeg

Deddfau’r Cynulliad

Mae’r adran hon yn rhoi manylion Deddfau sydd wedi eu pasio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

25.11.15

Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015, 25/11/15 [C]

Derbyniodd Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015 y Cydsyniad Brenhinol ar…


05.08.15

Deddf Cymwysterau Cymru

Derbyniodd Deddf Cymwysterau Cymru y Cydsyniad Brenhinol ar 5 Awst…


04.02.14

Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2014

Derbyniodd Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol ar 27 Ionawr 2014.


04.02.14

Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014

Derbyniodd Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014 y Cydsyniad Brenhinol ar 27 Ionawr 2014.


04.11.13

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Derbyniodd Deddf Teithio Lles (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol ar 4 Tachwedd 2013.


07.10.13

Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013

Derbyniodd Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol ar 10 Medi 2013.


04.03.13

Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013

Derbyniodd Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol ar…


04.03.13

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

Derbyniodd Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol…