A A English | Cymraeg

Biliau’r Cynulliad

Mae’r adran hon yn darparu manylion Biliau sydd ar hyn o bryd yn pasio ar eu hynt drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

25.03.19

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Cyflwynwyd Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) i Gynulliad…


07.11.15

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Cafodd Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) ei gyflwyno gerbron y…