A A English | Cymraeg

Deddfwriaeth

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Y mae mwy o wybodaeth am y prosesau deddfwriaethol yn Senedd y Deyrnas Gyfunol ac yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar gael yn yr adran Canllawiau i’r Broses Llunio Polisi o’r wefan hon.