A A English | Cymraeg

Llunio Polisi yn San Steffan

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am sut y mae deddfwriaeth sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru yn cael ei datblygu yn San Steffan.

Deddfau a Mesurau

Y mae Senedd y Deyrnas Unedig yn pasio amrywiaeth o Ddeddfau bob blwyddyn sy’n effeithio ar Gymru.

Aelodau Seneddol ac Arglwyddi

Y mae Ty’r Cyffredin yn cynnwys 659 o Aelodau neu ASau, ac y mae 40 ohonynt yn cynrychioli etholaethau yng Nghymru.

Swyddogaeth Swyddfa Cymru

Sefydlwyd Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y cyfeirir ati weithiau fel Swyddfa Cymru, ym mis Gorffennaf 1999 i gydlynu rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a San Steffan.

Y Pwyllgor Materion Cymreig

Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig yn bwyllgor dethol traws-bleidiol a benodir i archwilio gwariant, gweinyddiaeth a pholisi Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru..