A A English | Cymraeg

Llunio Polisi yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth ynglyn â sut y mae deddfwriaeth sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yn cael ei datblygu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Y gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn dilyn etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mai 2011 mae Llywodraeth Cynulliad Cymru bellach yn cael ei galw’n Llywodraeth Cymru.

Pwerau deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Unwaith y bydd y Cynulliad wedi cael Cymhwysedd Deddfwriaethol ar destun, yna fe fydd y Cynulliad yn gallu pasio Mesur Cynulliad arno.

Taith biliau drwy’r Cynulliad

Mae Biliau yn mynd drwy’r Cynulliad drwy broses pedwar cam.

Aelodau’r Cynulliad

Mae 60 o Aelodau Cynulliad (neu “AC”) a etholir drwy system o gynrychiolaeth gyfrannol a elwir yn System Aelod Ychwanegol…

Y Llywydd

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n gyfrifol am ei weithrediad esmwyth.

Dim canlyniadau