A A English | Cymraeg

Canllaw i’r Broses Llunio Polisi

Y mae’r adran hon yn darparu canllawiau i’r prosesau llunio polisi yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn San Steffan. Y mae’n ystyried grymoedd y gwahanol sefydliadau, a’r prosesau deddfwriaethol ynddynt.  Y mae hefyd yn ystyried swyddogaeth Aelodau’r Cynulliad ac Aelodau Seneddol.  Gweithdrefnau yn y gwahanol sefydliadau a swyddogaethau pwyllgorau perthnasol.

Llunio Polisi yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth ynglyn â sut y mae deddfwriaeth sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yn cael ei datblygu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Llunio Polisi yn San Steffan

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am sut y mae deddfwriaeth sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru yn cael ei datblygu yn San Steffan.