A A English | Cymraeg

Ymgynghori ar gynigion dros dro i ddiwygio achosion plant yn y Llys y Gyfraith Deuluol, 03/07/2019 [C/Ll]

09.09.19

Mae Adran Teuluoedd y Farnwriaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd wedi cyhoeddi ymgynghoriad i edrych ar gynigion i ddiwygio achosion plant yn Llys y Gyfraith Deuluol.

Mae’r diwygiad wedi ei sbarduno gan y cynnydd yn nifer yr achosion plant cyhoeddus a phreifat yn Llys y Gyfraith Deuluol, sydd wedi ei gwneud yn anodd bodloni’r dyddiad terfyn statudol am achosion plant. “Mae oedi wrth wneud penderfyniadau”, yn ôl nodyn oddi wrth Lywydd yr Adran, Syr Andrew McFarlane, “yn debygol o fod yn groes i fuddiannau gorau plentyn.”

Nod y diwygiad yw naill ai leihau nifer yr achosion plant, galluogi’r llysoedd i ddelio â hwy’n fwy cyfiawn ac effeithlon neu’r ddau.

Dwy elfen sydd i’r ymgynghoriad – y naill ar gyfer y gyfraith breifat a’r llall ar gyfer y gyfraith gyhoeddus. Mae rhagor o wybodaeth am y diwygiadau arfaethedig ar wefan y Farnwriaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd, a gallwch ymateb i’r arolwg cyfraith gyhoeddus yma.

Y dyddiad cau am ymatebion yw 30 Medi 2019.