A A English | Cymraeg

Ymateb i Ymgynghoriad: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a’i oblygiadau i Gymru

11.09.17

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad ar y cyd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar oblygiadau Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a’i oblygiadau i Gymru.

Cychwynnodd yr ymgynghoriad ar 24 Gorffennaf 2017 a daeth i ben ar 4 Medi 2017.

Roedd yr ymgynghoriad yn ceisio barn ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) arfaethedig a’i oblygiadau i ddatganoli, dirprwyo pwerau a chraffu ar gyfraith newydd, o gofio’r newidiadau cyfansoddiadol y gallai wneud.

Gallwch lawrlwytho ein hymateb yma: ymateb Plant yng Nghymru i’r ymgynghoriad.