A A English | Cymraeg

Ymateb i adroddiad ‘Lleisiau Coll’ Comisiynydd Plant Cymru, 28/02/13 [C]

08.03.13

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymateb i adroddiad Comisiynydd Plant Cymru ar wasanaethau eiriolaeth annibynnol a phroffesiynol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, gofalwyr ifanc, a phlant mewn angen.

Cyhoeddwyd yr adroddiad ‘Lleisiau coll’ ym mis Mawrth 2012.

Mae’r ymateb hwn yn trafod yr argymhellion yn yr adroddiad, ac yn rhoi manylion y cynnydd hyd yma.

Mae’r ddogfen ar gael o wefan Llywodraeth Cymru.