A A English | Cymraeg

Y DU ar safle 28 allan o 31 o wledydd am bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd, 13/06/2019 [C/Ll/A/G.I.]

18.06.19

Mae UNICEF wedi graddio 31 o wledydd cyfoethog ar sail eu polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd. Safle’r DU oedd 28 allan o’r 31 o wledydd hynny, gyda dim ond Cyprus, Groeg a’r Swistir odani.

Gan ddefnyddio data o’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), cymharodd UNICEF

  • Absenoldeb am dâl i famau, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth ac i rieni
  • Absenoldeb am dâl i dadau, gan gynnwys absenoldeb tadolaeth ac i rieni
  • Ymrestru am ofal plant o dan 3 oed, ac ar wahân, ymrestru rhwng 3 ac oedran ysgol.

Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar y cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd y teulu, felly nid yw’n edrych ar bethau fel budd-daliadau plant neu grantiau geni.

Dywed yr adroddiad fod polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd yn cryfhau’r ymlyniadau rhwng rhieni a phlant, sy’n datblygu teuluoedd a chymdeithasau sy’n gydlynus yn gymdeithasol. Am hynny, ac am mai’r blynyddoedd cynnar yw’r rhai mwyaf hanfodol ym mywyd plentyn, dylai llywodraethau roi’r adnoddau i rieni sy’n gadael iddynt fanteisio i’r eithaf ar y cyfnod hwn, gan feithrin eu plentyn, meddai.

Yn yr adroddiad, mae UNICEF yn argymell o leiaf chwe mis o absenoldeb i bob rhiant, yn ogystal â pholisïau eraill sy’n ystyriol o deuluoedd.

Mae’r adroddiad, ‘Are the world’s richest countries family friendly?’ ar gael o wefan Swyddfa Ymchwil UNICEF.