A A English | Cymraeg

Deall sut mae ysgol eich plentyn yn perfformio, 21/01/15 [C]

21.01.15

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at rieni a gofalwyr, gan roi manylion y System Genedlaethol newydd Categoreiddio Ysgolion.

Mae’r system newydd, a gyhoeddwyd ym Medi 2014, yn defnyddio system codau lliw i raddio ysgolion o wyrdd am y rhai effeithiol iawn, yna melyn ac ambr, a choch ar gyfer y rhai y mae angen eu gwella fwyaf. Bydd yn cynnwys ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd fel ei gilydd.

Gallwch lawrlwytho’r canllawiau o wefan Llywodraeth Cymru.