A A English | Cymraeg

Taclo Islamoffobia: Adnodd Hawliau Plant i Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

18.01.18

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi adnodd ynghylch hawliau a chydraddoldeb i Fwslimiaid ifanc yng Nghymru, gyda chyngor oddi wrth Show Racism the Red Card a Thîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST).

Nod yr adnodd yw helpu pobl ifanc yng Nghymru i ddeall Islam, gwahaniaethu, a’u hawliau. Bydd hefyd yn rhoi’r sgiliau i bobl ifanc ddadansoddi testunau’r cyfryngau a herio stereoteipiau negyddol.

Mae’r adnodd yn cynnwys tair sesiwn, awr o hyd, ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 14 oed, (er ei fod yn cynnwys gwybodaeth am addasu’r adnodd ar gyfer oedrannau gwahanol hefyd).

Mae’r sesiynau’n gallu cael eu cyflwyno ar eu pen eu hunain, ond yr argymhelliad yw eu cyflwyno i gyd er mwyn datblygu dysgu cynyddol.

I lawrlwytho’r adnodd a darllen y sesiynau, ewch i wefan Comisiynydd Plant Cymru.