A A English | Cymraeg

Diogelwch y ffordd, 20/08/14 [C]

20.08.14

Dengys yr adroddiad blynyddol hwn dueddiadau yn nifer a difrifoldeb anafusion damweiniau ar y ffordd.

Rhydd ystadegau am ddamweiniau a’r bobl dan sylw, gan gynnwys y rhai a gynhwysodd bobl ifanc.

Mae’r adroddiad ar gael o wefan Llywodraeth Cymru.