A A English | Cymraeg

Diogelwch y ffordd, 09/09/15 [C]

09.09.15

Mae’r adroddiad hwn yn amlygu’r tueddiadau o ran diogelwch y ffordd, gan gynnwys nifer yr anafusion a difrifoldeb eu hanafiadau a’r amgylchiadau mewn perthynas â’r damweiniau.

Roedd anafusion traffig ffyrdd yn 1.5 y cant yn is yn 2014 nag yn 2013. Serch hynny, gwelir mân godiad yn y nifer a gafodd eu hanafu’n ddifrifol neu eu lladd o ganlyniad i ddamwain traffig ffordd.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.