A A English | Cymraeg

Rhaglen newydd gan Academi Prydain yn ail-fframio dadleuon polisi cyhoeddus plentyndod

02.12.19

Mae rhaglen newydd gan Academi Prydain yn ceisio ail-fframio’r ffordd rydym yn trafod llunio polisïau ynghylch plant.

Mae’r gwaith, sy’n cynnwys wyth papur cyhoeddedig ar amrywiaeth o bynciau, yn ymchwilio i newidiadau i lunio polisïau ac ymchwil yn ymwneud â phlant. Mae’r papurau yn cynnwys gweithgareddau ymchwil o adolygiadau o’r tirlun llunio polisi, astudiaethau achos a thystiolaeth ar effeithiolrwydd dulliau gwahanol.

Mae pedwar o’r papurau yn astudiaethau achos sy’n berthnasol yn unigol i bedair cenedl y DU, tra bod y gweddill yn sôn am y DU yn gyffredinol.

Roedd Plant yng Nghymru yn falch o gynnig gwybodaeth inni yn y papur ‘Young People Leaving Care: A Four Nations Perspective’.