A A English | Cymraeg

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Adroddiad Cam 1 Bil Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol, 02/08/2019 [C]

09.08.19

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi eu Hadroddiad cam 1 ar Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)..

Wedi archwilio egwyddorion y Bil a chasglu tystiolaeth drwy ymgynghoriad, mae gan y Pwyllgor nifer o argymhellion ar gyfer y Bil.

Roedd gan y Pwyllgor ugain argymhelliad, yn cytuno â’r prif egwyddorion, a hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod rhieni yn cael eu cefnogi’n ddigonol ac yn cael gwybod am y newidiadau sy’n cael eu gwneud gan y Bil.