A A English | Cymraeg

Profiadau a chanlyniadau plant a phobl ifanc o Gymru sy’n cael Gorchmynion Llety Diogel, 18/09/2019

26.09.19

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar brofiadau a chanlyniadau plant a phobl ifanc o Gymru sydd wedi cael Gorchmynion Llety Diogel.

Comisiynwyd yr astudiaeth gan Gofal Cymdeithasol Cymru, a chafodd ei llunio gan Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dangosodd y canfyddiadau a amlygwyd o’r adroddiad fod 38% wedi cael profiadau cadarnhaol, 38% wedi cael profiadau negyddol a 25% yn gymysg. Dangosodd hefyd fod mwy na 50% o bobl ifanc wedi cael eu rhoi mewn llety diogel y tu allan i Gymru.

Roedd yr astudiaeth yn mynd ymlaen i wneud amrywiaeth o argymhellion, gan gynnwys “datblygu strategaeth genedlaethol i ddarparu’r gofal cywir i’r bobl ifanc hyn sydd ag anghenion cymhleth.”

Bydd yr adroddiad a’i ganfyddiadau nawr yn cael eu cyflwyno i   Grŵp Cynghori’r Gweinidog Llywodraeth Cymru.