A A English | Cymraeg

Damweiniau ffyrdd cerddwyr, 06/08/15 [C]

06.08.15

Rhydd yr adroddiad ystadegol hwn oddi wrth Lywodraeth Cymru ddata am nifer y damweiniau ffyrdd sy’n cynnwys cerddwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am oedran a rhyw’r sawl a gafodd eu hanafu a’r math y ffordd a’r terfyn cyflymder.

Mae nifer y plant a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol wrth gerdded yn dod i gyfanswm o 73 yn 2014. Mae hyn yn gynnydd o 12 y cant ar 2013 ond mae’n 80 y cant yn is nag ym 1979.

Gallwch weld y set lawn o ystadegau ar wefan Llywodraeth Cymru.