A A English | Cymraeg

Damweiniau beicwyr pedal, 09/07/15 [C]

09.07.15

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn rhoi manylion y sawl sy’n cael eu hanafu mewn damweiniau beicwyr pedal.

Mae’n cynnwys gwybodaeth am oedran a rhywedd anafusion, y math o ffordd, y terfyn cyflymder ac amser y ddamwain.

Lleihaodd gyfanswm y plant a fu mewn damweiniau beic pedal gan 56% rhwng 2004 d 2014. Yn ystod yr un cyfnod lleihaodd  y nifer a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol o 23 i 14.

Gallwch weld y set lawn o ystadegau ar wefan Llywodraeth Cymru.