A A English | Cymraeg

Papur Briffio’r Elusennau Plant Cenedlaethol i Aelodau Cynulliad ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), 11/09/2019 [C]

11.09.19

Mae Elusennau Plant Cenedlaethol Cymru wedi llunio papur briffio i Aelodau’r Cynulliad ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Cyflwynir y papur hwn o flaen y ddadl Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar 17 Medi 2019.

Mae’r papur briffio, a luniwyd gan Blant yng Nghymru, NSPCC Cymru, Barnardo’s Cymru, Achub y Plant, Gweithredu dros Blant a TGP Cymru, yn argymell bod Aelodau’r Cynulliad yn pleidleisio o blaid egwyddorion cyffredinol y Bil.

Yn ôl y papur briffio, bydd y Bil yn amddiffyn plant yn well ac yn sicrhau bod hawliau plant yn cael eu hamddiffyn a’u diogelu.

Gallwch lawrlwytho copi yma.