A A English | Cymraeg

Newidiadau i Wasanaethau Rhondda Cynon Taf: Cynigion Cyfnod 1 – Rhagfyr 2013

17.12.13

Newidiadau i Wasanaethau Rhondda Cynon Taf: Cynigion Cyfnod 1 – Rhagfyr 2013

Dyma ymateb Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru i ymgynghoriad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar newidiadau i wasanaethau i ddiwallu eu cyllideb yn y flwyddyn sy’n dod.

Lawrlwythwth yr ymateb.