A A English | Cymraeg

Magu Plant. Rhowch amser iddo: Llwybr Gwybodaeth y Blynyddoedd Cynnar

17.10.18

Mae adnodd gan fenter magu plant Llywodraeth Cymru, ‘Magu Plant. Rhowch amser iddo’, yn cynnig llwybr gwybodaeth i weithwyr proffesiynol i gefnogi a thrafod y gefnogaeth sydd ar gael i rieni.

Mae Llwybr Gwybodaeth y Blynyddoedd Cynnar yn ymrannu’n fandiau oedran, o gyn-geni i 3-7 mlwydd oed, gan ddadansoddi’r gefnogaeth a’r adnoddau sydd ar gael ym mhob band.

Mae’r ffynonellau cyngor yn cynnwys ystyriaethau iechyd cyn beichiogi, arweiniadau i feichiogrwydd, brechiadau, adnoddau lleferydd ac iaith, gwybodaeth am fagu plant, y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd, y budd-daliadau sydd ar gael i deuluoedd, cyngor iechyd deintyddol, a rhagor.

Mae’r llwybr yn cynnig disgrifiad byr o’r adnodd, pwy sy’n ei gynhyrchu a manylion ble mae cael gafael arno, gan gynnwys y fformatau.

Gallwch lawrlwytho copi o’r llwybr o wefan Magu Plant. Rhowch Amser Iddo yma.