A A English | Cymraeg

Lleihau risg marwolaeth yn y crud, 20/03/14 [C]

03.04.14

Mae’r daflen hon yn rhoi cyngor am leihau risgiau marwolaeth yn y crud ymhlith babanod ifanc, ar sail yr ymchwil ddiweddaraf.

Cafodd ei chynhyrchu gan GIG Cymru gyda Llywodraeth Cymru, gan gynghori rhieni a gofalwyr am y ffyrdd gorau i fabanod gysgu i aros yn ddiogel.

Gallwch lawrlwytho’r daflen o wefan Llywodraeth Cymru.