A A English | Cymraeg

Llawlyfr Gweithredu Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi mewn Plant – Rhoi’r Argymhelliad i Fuddsoddi mewn ar Waith, 01/04/15 [C]

01.04.15

Lansiodd Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi mewn Plant lawlyfr gweithredu ar 1 Ebrill 2015.

Mae’r llawlyfr yn rhoi arweiniad ar sut i weithredu Argymhelliad yr UE Buddsoddi mewn Plant: Torri cylch anfantais.

Cafodd y llawlyfr ei lansio yn Senedd Ewrop, yn ystod cyfarfod cyfnewid barn â rhanddeiliaid, yng nghyd-destun paratoi adroddiad drafft INI ar “Reducing inequalities with a special focus on child poverty”.

Gallwch lawrlwytho’r llawlyfr yma