A A English | Cymraeg

Gwerthuso’r Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal, 24/01/2019 [C]

28.01.19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canlyniadau ei gwerthusiad o weithredu’r Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal.

Cafodd y Grant Datblygu Disgyblion ei rannu’n gyllid ar gyfer plant sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a phlant sy’n derbyn gofal yn 2015.

Er bod meysydd ac effeithiau addawol ar blant sy’n derbyn gofal, canfu’r gwerthusiad na chafodd holl ddisgwyliadau’r Llywodraeth eu bodloni. Yn bennaf roedd hyn “yn ymwneud â rheoli a monitro’r rhaglen”, meddai’r adroddiad.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn ar wefan Llywodraeth Cymru.