A A English | Cymraeg

Gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, 31/05/12 [C]

11.06.12

Mae Cyngor Gofal Cymru wedi cynhyrchu e-daflen am weithio yn y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Mae’r daflen yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am y sgiliau a’r cymwysterau y mae eu hangen i weithio yn y sector, ac amlinelliad o lwybrau gyrfa posib a sefydliadau allweddol sy’n gweithio yng Nghymru.

Lawrlwytho’r daflen