A A English | Cymraeg

Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant: Cost Plentyn yn 2018, 20/08/2018 [C/Ll/A/G.I.]

21.08.18

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant wedi cyhoeddi eu gwaith ymchwil blynyddol ar gost magu plant hyd at 18 oed.

Mae cyfanswm cost plentyn (gan gynnwys rhent a gofal plant), yn £150,753 i bâr ac yn £183,335 i unig riant.

Mae’r gost wedi’i seilio ar farn y cyhoedd ynghylch isafswm safon byw, ac yn cymryd i ystyriaeth bethau fel bwyd, dillad a biliau gwresogi, yn ogystal ag eitemau cymhedrol sy’n ofynnol ar gyfer cyfranogiad cymdeithasol, fel anrhegion pen-blwydd ac wythnos o wyliau hunan-arlwyo yn y Deyrnas Unedig unwaith y flwyddyn.

Mae’r Grŵp yn dweud bod cyfuniad o ffactorau’n gwneud bywyd yn galetach i deuluoedd, a bod hyd yn oed teuluoedd â dau riant sy’n gweithio’n llawn amser ar y ‘cyflog byw cenedlaethol’ 11% yn brin o’r incwm mae’r cyhoedd yn ei ddiffinio fel safon byw sy’n dderbyniol, heb foethusrwydd.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.