A A English | Cymraeg

Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig

12.09.17

Mae ymgynghoriad bellach ar agor ar gynigion newydd gan Lywodraeth Cymru i ddiwygio Rheoliadau Gwarcheidwaeth Arbennig Cymru 2005 ar god ymarfer newydd i awdurdodau lleol.

Yn gryno, mae’r diwygiadau’n ymdrin â/ag:

  • Asesu gwarcheidwaid arbennig posibl
  • Darparu cefnogaeth i blant oedd yn arfer derbyn gofal yn y gorffennol
  • Hawl i asesiad am wasanaethau cymorth gwarcheidwaeth arbennig.

Mae’r cod ymarfer yn ymwneud â sut dylai awdurdodau lleol weithio o ran gorchmynion gwarcheidwaeth arbennig.

Mae’r ymgynghoriad yn dod i ben ar 27 Tachwedd 2017.

Er mwyn darllen y cod ymarfer drafft a’r cynigion, yn ogystal ag ymateb i’r ymgynghoriad, ewch at safle ymgynghoriad Llywodraeth Cymru os gwelwch yn dda.