A A English | Cymraeg

Rheoliadau gwasanaethau maethu, 24/05/18 [C]

12.07.18

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gyfres newydd o reoliadau maethu i ddisodli Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Cymru) 2003.

Byddai hyn yn cynnwys gofynion newydd ar wasanaethau maethu awdurdodau lleol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, gofynion ar asiantaethau maethu annibynnol o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, a rheoliadau ar gymeradwyo rhieni maeth.

Mae manylion llawn am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 16 Awst 18.