A A English | Cymraeg

Fframwaith rheoliadol newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu, Tachwedd 2018

04.01.19

Mae Plant yng Nghymru wedi cyflwyno ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y fframwaith newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu. Roedd yr ymateb yn canolbwyntio ar waith IRM Cymru. Dywedodd Plant yng Nghymru nad yw nifer cyfredol y ceisiadau i IRM Cymru yn cyfiawnhau’r broses. Mae hefyd yn anodd recriwtio a chadw pobl sydd â’r sgiliau i fod yn aelodau o’r panel adolygu. Fe awgrymon ni y gallai panel mabwysiadu rhanbarthol arall neu ADM adolygu yn yr un modd ag y mae’r panel IRM yn gwneud nawr, a bwydo’r sylwadau yn ôl i luniwr penderfyniadau’r asiantaeth ar gyfer y penderfyniad terfynol.

Gallwch chi lawrlwytho’r ymateb yma: adoption-ciw-response