A A English | Cymraeg

Ein Cenhadaeth Genedlaethol: Cwricwlwm Trawsffurfiannol, Ebrill 2019

02.04.19

Cyflwynodd Plant yng Nghymru ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cwricwlwm newydd i Gymru.

Yn ein hymateb, fe wnaethon ni gefnogi galwadau am ymgorffori addysg hawliau dynol yn y cwricwlwm ac amgylchedd yr ysgol. Fe gytunon ni y dylai Llywodraeth Cymru osod dyletswydd ar ysgolion a Lleoliadau Meithrin a Gyllidir i ddarparu cwricwlwm fydd yn helpu’r rhan fwyaf o ddysgwyr i gyrraedd neu fynd y tu hwnt i’r Deilliannau Cyflawniad a bennwyd gan yr ysgol. Fe gytunon ni hefyd y dylai addysg gyrfaoedd oed-briodol ac Addysg Perthnasoedd a Rhyw gael eu hymgorffori i’r cwricwlwm.

Gallwch chi lawrlwytho’r ymateb yma: Consultation response from Children in Wales- Curriculum