A A English | Cymraeg

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2016, 25/11/16 [C]

25.11.16

Mae’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, Rebecca Evans AC, wedi gwneud datganiad sy’n ailadrodd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi gofalwyr.

Mae gofalwyr yn cynnig gofal amhrisiadwy, am ddim i rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yng nghymunedau Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno sawl fframwaith i gefnogi a gwella bywydau gofalwyr dros y blynyddoedd diwethaf. O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae gan ofalwyr, am y tro cyntaf, hawl gyfartal i asesiad a chymorth â’r sawl maent yn gofalu amdanynt.

Ar hyn o bryd mae’r Strategaeth Gofalwyr yn cael ei hadnewyddu i adlewyrchu’r newidiadau hyn a nodi meysydd blaenoriaeth a chamau allweddol. Caiff y strategaeth ei datblygu mewn partneriaeth â rhwydweithiau gofalwyr, cyrff a gofalwyr eu hunain er mwyn adeiladu ymdeimlad o gydberchnogaeth ac adnabod y materion sy’n bwysig.

Ewch i wefan Llywodraeth Cyrmu i gael gwybod rhagor.