A A English | Cymraeg

Dim hyfforddiant cefnogi plant mewn gofal i 75% o athrawon, 09/10/2018 [C/Ll]

09.10.18

Mae ymchwil newydd gan Become a Lleisiau o Ofal Cymru yn dangos bod 75% o’r athrawon a gymhwysodd ar ôl 2010 yng Nghymru a Lloegr heb gael eu hyfforddi i gefnogi plant sydd mewn gofal.

Cynhaliodd Become a Lleisiau o Ofal Cymru arolwg o 447 o athrawon yng Nghymru a Lloegr ynghylch eu profiadau gyda phlant mewn gofal fel rhan o’r gwaith ymchwil newydd.

Dywedodd llawer o athrawon eu bod heb gael unrhyw hyfforddiant ynghylch plant sy’n derbyn gofal cyn cymhwyso, dywedodd ychydig dros chwarter eu bod heb dderbyn unrhyw hyfforddiant cyn cymhwyso nac wedyn, ac roedd y mwyafrif wedi clywed o leiaf un cydweithiwr yn dweud rhywbeth negyddol a chyffredinol am blant mewn gofal.

Mae naw argymhelliad yn yr adroddiad, gan gynnwys hyfforddiant gorfodol cyn neu ar ôl cymhwyso.

I ddarllen yr adroddiad yn llawn, ewch i wefan Become, yma.