A A English | Cymraeg

Cynnig eithriadau i’r Dreth Cyngor ar gyfer pobl sy’n gadael gofal, 07/11/2018 [C]

13.11.18

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC, wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynnig i eithrio’r sawl sy’n gadael gofal rhag talu’r dreth gyngor.

Ar ôl annog awdurdodau lleol o’r blaen i eithrio’r sawl sy’n gadael gofal gan ddefnyddio pwerau disgresiynol presennol, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ffurfioli’r drefn ddisgresiynol ar sail statudol.

Mae’r sawl sy’n gadael gofal yn grŵp hawdd eu niweidio, ac mae’r pontio i fywyd fel oedolyn yn gallu bod yn arbennig o heriol iddynt.

“Byddai cyflwyno eithriad Cymru-gyfan ar gyfer pobl sy’n gadael gofal rhag talu treth y cyngor,” yn ôl y ddogfen ymgynghori, “yn garreg filltir arwyddocaol mewn cefnogi pobl sy’n gadael gofal i bontio’n llwyddiannus i fywyd oedolyn a byw yn annibynnol.”

Byddai’r eithriadau arfaethedig yn dechrau ym mlwyddyn ariannol 2019-2020, ar gyfer pobl rhwng 18 a 24 oed sydd wedi gadael gofal, gyda’r dreth gyngor yn daladwy ar eu pen-blwydd yn 25.

Mae’r ymgynghoriad ar waith tan 19 Rhagfyr 2018.

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad drwy wefan Llywodraeth Cymru, yma.