A A English | Cymraeg

Cynnig Deddfwriaethol i Ddileu Amddiffyniad Cosb Resymol

18.01.18

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hymgynghoriad ar gynigion deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol.

Nid amcan y cynigion yw creu trosedd newydd ond yn hytrach dileu amddiffyniad cosb resymol mewn achosion ymosod a churo. Bydd hyn yn rhoi’r un amddiffyniad cyfreithiol i blant ag oedolion.

Mae’r ymgynghoriad yn nodi bod sawl degawd o ymchwil yn dangos bod cosb gorfforol yn cynyddu risg canlyniadau gwael i blant. Mae’n nodi hefyd bod cosbi plant yn gorfforol yn anghydnaws â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, i mae’r Deyrnas Unedig wedi ei lofnodi. Mae’r Confensiwn yn cydnabod bod hyd yn oed mân gosb gorfforol plant yn anghydnaws â’u hawliau dynol.

Yn ôl yr ymgynghoriad, nid yw cosb gorfforol yn rhan ofynnol o ddisgyblaeth. Mae’n amlygu dulliau amgen, gan gynnwys dulliau cadarnhaol, awdurdodol o fagu plant, a rhaglenni fel Triple P ac Incredible Years.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 02 Ebrill 2018, ac mae ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma.