A A English | Cymraeg

Cynnig Deddfwriaethol i Ddileu Amddiffyniad Cosb Resymol

03.04.18

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol mewn achosion o ymosod ar blant.

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2018. Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i ddileu amddiffyniad cyfreithiol cosb resymol er mwyn hybu rhianta cadarnhaol a helpu i ddiogelu plant.

Mae dileu’r amddiffyniad hwn yn dangos yn glir nad yw smacio plant yn iawn, ac nad yw’n ffordd briodol o reoli eu hymddygiad.

Yn ein hymateb i’r ymgynghoriad hwn, fe gytunon ni y byddai’r cynigion yn helpu i amddiffyn hawliau plant, a dweud y dylai hynny gael ei gefnogi gan negeseuon a gwybodaeth glir ynghylch rhianta cadarnhaol. Dylai’r ddeddfwriaeth newydd fod yn glir ac yn ddiamwys.

Gallwch lawrlwytho’r ymateb yma: CIW Consultation response re legislation change (Welsh) final

Cyflwynodd Plant yng Nghymru hefyd ymateb ar ran Grŵp Monitro CCUHP Cymru. Gallwch ddarllen yr ymateb hwn yma:

Legislative Proposal to Remove the Defence of Reasonable Punishment UNCRC Monitoring Group