A A English | Cymraeg

Cyngor Cyfreithiol – Canllaw i Etholwyr

03.07.17

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi canllaw i gyngor cyfreithiol ar eu blog, ‘Pigion’.

Mae’r canllaw yn ymdrin â’r mathau o gyngor cyfreithiol sydd ar gael i bobl sy’n byw yng Nghymru a sut i gael mynediad i’r cyngor.  Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gyngor mwy arbenigol ar faterion megis digartrefedd, dyled a’r gyfraith yn ymwneud ag iechyd meddwl.

I ddarllen y canllaw, ewch i wefan Pigion yma.