A A English | Cymraeg

Cyhoeddiadau Chwarae Cymru 2016

22.12.16

Yn 2016, mae Chwarae Cymru wedi cynhyrchu a dosbarthu amrywiaeth o gyhoeddiadau newydd i gefnogi a hysbysu’r rheiny sydd â diddordeb mewn, neu gyfrifoldeb am chwarae plant. Dyma grynodeb o’r adnoddau sydd ar gael i’w lawrlwytho:

Taflenni gwybodaeth:

Cyfranogaeth ac ymgynghori gyda phlant
Hybu gweithgarwch corfforol trwy chwarae’r tu allan mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar
Pam gwneud amser i chwarae?
Gwaith chwarae: beth sy’n ei wneud mor arbennig?

Awgrymiadau anhygoel:

Gwnewch i ffwrdd â’r bubble wrap
Awgrymiadau anhygoel – gwneud amser i chwarae
10 awgrym anhygoel ar gyfer codi arian
Awgrymiadau anhygoel ar gyfer Diwrnod Ystafell Ddosbarth Wag

Papur briffio:

Chwarae, gwaith chwarae a gwytnwch

Cylchgrawn:

Chwarae – pwysigrwydd risg
Cymunedau chwareu

Adroddiad effaith:

Adroddiad effaith 2015-2016