A A English | Cymraeg

Bil Gofalwyr (Hawl i Absenoldeb) [TC] 2015-16

21.09.15

Cafodd y Bil Aelod Preifat hwn ei gyflwyno gerbron Tŷ’r Arglwyddi gan y Farwnes Tyler o Enfield ar 10 Mehefin 2015. Nid yw trafodaeth gyffredinol y Bil wedi cael ei chadarnhau.

Trwy’r Bil hwn byddai gan weithwyr cyflogedig yr hawl i gymryd cyfnod o absenoldeb i sicrhau bod cyfrifoldebau gofalu dibynyddion yn cael eu cyflawni.

Gallwch ddarllen testun llawn y Bil ar wefan Senedd y DU.