A A English | Cymraeg

Canllawiau drafft ar addysg perthnasoedd a rhywioldeb 2018

02.04.19

Cyflwynodd Plant yng Nghymru ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y canllawiau newydd ar gyfer addysg perthnasoedd a rhywioldeb.

Yn ein hymateb, fe wnaethon ni awgrymu y gallai’r cyflwyniad yn y Canllawiau gael ei gryfhau trwy gynnwys rhai o’r adrannau sydd wedi’u hamlinellu ar hyn o bryd yng nghyflwyniad y ddogfen ymgynghori. Fe wnaethon ni gytuno bod y Dull Gweithredu Ysgol Gyfan yn darparu’r fframwaith angenrheidiol ar gyfer gwreiddio Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb ar draws amgylchedd yr ysgol, gan gefnogi newid cadarnhaol o ran agwedd ac ymddygiad.

Gallwch chi lawrlwytho’r ymateb yma:Consultation response from Children in Wales – RSE