A A English | Cymraeg

Canllawiau Bwyd a Maeth i Ddarparwyr Gofal Plant, 17/01/2019 [C]

17.01.19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar arfer gorau mewn Bwyd a Maeth ar gyfer lleoliadau Gofal Plant.

Cafodd y canllawiau eu cyhoeddi fel rhan o strategaeth ‘Pwysau Iach: Cymru Iach’ Llywodraeth Cymru, gyda’r nod o “gefnogi ymddygiad dietegol cadarnhaol o fewn y blynyddoedd cynnar holl-bwysig.”

Mae’r canllawiau yn cynnwys bwydlenni a ryseitiau enghreifftiol, yn ogystal ag arweiniad am annog plant i fwyta’n dda, hylendid a diogelwch bwyd, a rhoi’r cyfan ar waith. Mae adnoddau cynllunio maeth ar wahân yn ogystal.

I lawrlwytho copïau o’r canllawiau, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.