A A English | Cymraeg

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru yn dilyn Brexit – Mawrth 2018

17.05.18

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddull gweithredu newydd ar gyfer buddsoddi a datblygu economaidd rhanbarthol yng Nghymru.

Adleisiodd Plant yng Nghymru gais Llywodraeth Cymru i Lywodraeth y DU gadw’r addewid a wnaeth yn ystod ymgyrch y Refferendwm na fyddai Cymru mewn gwaeth sefyllfa yn ariannol ar ôl gadael yr UE. Ar ôl Rhagfyr 2020, mae’n rhaid inni barhau i gael o leiaf yr un lefel o gyllid â’r hyn sy’n cael ei ddyrannu ar hyn o bryd drwy Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi yr UE heb gyfyngiadau, ac mae’n rhaid inni barhau i gymryd rhan mewn rhaglenni cydweithredu – megis Erasmus +.

Roedd hyn yn seiliedig ar ein gwaith a oedd yn edrych ar Brexit a hawliau plant, a’n gweithgarwch fel aelodau gweithredol o Eurochild i ddylanwadu ar y gwaith cynllunio ar gyfer cylchoedd cyllidebau’r UE.

Gallwch lawrlwytho ein hymateb i’r ymgynghoriad yma.

Regional Investment in Wales – CIW consultation response