A A English | Cymraeg

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Canllaw rhagarweiniol

13.09.17

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi canllaw rhagarweiniol i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

Mae’r canllaw yn ymdrin â rhif ddiben y Bil, sut trosir cyfraith yr UE yn gyfraith y DU a pha gyfraith fydd gan oruchafiaeth, unwaith bydd y daw’r cwbl yn destun cyfraith y DU.

Mae yna adrannau hefyd ar y pwerau y bydd yn rhaid i weinidogion Cymru eu newid o ran cyfraith y UE a gadwyd, a pha gyfyngiadau sydd gan y pwerau hynny.

Lawrlwythwch y canllaw yn llawn o wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.