A A English | Cymraeg

Anafusion ar y ffyrdd i bobl ifanc 2013, 02/07/14 [C]

02.07.14

Adroddiad blynyddol gan Lywodraeth Cymru yw hwn sy’n rhoi gwybodaeth am anafusion ar y ffyrdd i bobl ifanc ymhlith pobl 16-24 oed.

Roedd pobl ifanc 16-24 oed yn cyfrif am 12% o’r boblogaeth yn 2012, ond yn 22% o’r sawl a gafodd eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol rhwng 2009-2013.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad llawn o wefan Llywodraeth Cymru.